Doeltreffende stripcommunicatie naar bewoners bij renovatie, groot onderhoud, sloop & nieuwbouw.

lijn_3b1151lijn_3b1151
Infostrip illustratie aanpakInfostrip illustratie aanpak
inventarisatie & wensen

 

 

Wat is uw specifieke doelgroep? Is er sprake van veel laaggeletterdheid, of onbreekt sociale cohesie? En wat wilt u overbrengen aan, of voor elkaar krijgen bij de bewoners? Wij houden rekening met al uw wensen.

schetsen & afstemmen

 

 

Wat vindt u van de tekeningen? Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij de belevingswereld van de bewoners? Tijdens de ontwerpfase blijft u direct betrokken en houden we de lijntjes kort.

begeleiding & toepassing

Wat zijn uw ervaringen? Waar kunt u ondersteuning gebruiken? Met onze ervaring blijven we nauw betrokken bij de uitvoering en staanwe altijd voor u klaar.

"Van verhaal naar tekening, voor alle betrokkenen."

Voor projectcommunicatie is het van het allergrootste belang dat de doelgroep duidelijk is. Op basis van gesprekken, onderzoek en ervaring wordt vastgesteld wat de wensen zijn. Tijdens het ontwerptraject blijft de opdrachtgever direct betrokken en wordt steeds aangestuurd op de doelstellingen, of dat nu maximale deelname of maximale tevredenheid is.