Infostrip: complexe informatie begrijpelijk getekend.

Doeltreffende stripcommunicatie naar bewoners

bij renovatie, groot onderhoud, sloop & nieuwbouw.


product

aanpak

resultaatinfostrip - bewonerscommunicatie bij renovaties, groot onderhoud, sloop & nieuwbouw

Infostrip gebruikt (strip)tekeningen voor bewonerscommunicatie. Complexe processen worden zo direct overgebracht en zijn voor elke doelgroep helder.

Toename in betrokkenheid en tevredenheid onder bewoners leidt tot hogere deelname. Dat zie je terug in besparingen op projectbudgetten.


“De strip bleek zeer effectief. Bij navraag hadden de bewoners ‘het allemaal gelezen’ en ‘snapten’ ze het helemaal”.

Irene Neggers - Sociaal projectleider - Woonstichting ‘Thuis.